Warunki transportu koni:

– Konie są przewożone na koszt właściciela.

– Transport następuje z zastrzeżeniem warunków CMR, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenie konia tylko w razie wypadku drogowego. Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Chętnie udzielimy Państwu więcej informacji w tym zakresie.

– Nasza firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku wszelkich opóźnień spowodowanych przez korki, wypadki, problemy niezależne od nas i wynikające z tego konsekwencje dla frachtu lotniczego, konkursów sportowych, i innych zobowiązań klienta.

– Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty poniesione na trasie, które są niezbędne dla dobrego samopoczucia konia, takie jak dodatkowe postoje lub koszty lekarza weterynarii.

– Jeśli są jakieś szczególne okoliczności, niezależnie od ich charakteru w odniesieniu do konia (jak np. wymogi podania leków lub trudności z koniem, które mogłyby stanowić zagrożenie dla człowieka i / lub zwierzęcia), klient zobowiązany jest zgłosić to przed rozpoczęciem transportu.

– W przypadku odwołania transportu łączonego koszty ponoszone przez klienta są proporcjonalna do poniesionych kosztów rzeczywistych.

– Konie transportowane przez naszą firmę muszą posiadać paszporty i niezbędne dokumenty weterynaryjne. Wszelkie koszty wynikające z braku tych dokumentów będą ponoszone przez klienta.

– Istnieje możliwość podpisania umowy na usługę transportu.

– Dojazd do klienta jest płatny tak samo jak trasa przejazdu.

– Nie wypożyczamy naszego sprzętu, lecz wykonujemy zlecenia osobiście.

Do przewozu koni na terenie kraju, poza gminą i powyżej 50 km są potrzebne następujące dokumenty:

– paszport hodowlany (nie PZJ-owski), – dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowców i konwojentów do transportowania zwierząt, Licencja na transport drogowy wystawiona przez Instytut Transportu Drogowego.

Do przewozu koni poza terenem kraju dodatkowo są potrzebne:

– świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii,

– plan trasy, jeżeli podróż będzie trwała więcej niż 24 h.